Pink Lake ทะเลสาบสีชมพูจากออสเตรเลีย

Pink Lake ประวัติและความเป็นมาที่คุณต้องรู้

                ออสเตรเลีย ประเทศที่มีลักษณะ และภูมิภาคที่โดดเด่น และยังเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และแตกต่างกัน ตามแต่ละภูมิภาคอย่างชัดเจน รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเช่นกันค่ะ ที่มีความโดดเด่น ในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน ทำให้เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว และเป็นที่รู้จัก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมาก ๆ อีกด้วย

ทะเลสาบสีชมพูในอดีตเป็นทะเลสาบปลายทางใน ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำ LakeWardenซึ่งน้ำจากห้องชุดกลางของทะเลสาบ (Wheatfield, Woody และ Windabout) และ LakeWarden จะชะล้างลงสู่ PinkLake เป็นระยะ นำเกลือที่สะสมมาสู่สิ่งแวดล้อม การเพิ่มความเข้มข้นของเกลือรวมกับระดับน้ำที่ลดลงจากการระเหยในช่วงฤดูร้อน ทำให้เกิดสีชมพูซึ่งสามารถเห็นได้ในทะเลสาบทั่วประเทศ PinkLake สูญเสียการเชื่อมต่อกับ Lake Warden และทะเลสาบตะวันออกด้วยการก่อสร้างทางรถไฟและ South Coast Highway

และมีการทำเหมืองเกลือเชิงพาณิชย์ซึ่งเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2439 และยุติลงในปี พ.ศ. 2550 ทำให้ระดับเกลือในทะเลสาบลดลง การลดความเข้มข้นของเกลือในทะเลสาบเพิ่มเติมเกิดจากการที่น้ำจืดเข้าสู่ระบบ โดยการไหลเข้าของน้ำผิวดินและการเพิ่มขึ้นของน้ำบาดาลที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการชะล้างในพื้นที่เก็บกักที่เกี่ยวข้องกับเขตการปกครองใกล้เคียง

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ทะเลสาบในปัจจุบันนี้

แม้ว่าในอดีตน้ำในทะเลสาบจะเป็นสีชมพูอย่างเห็นได้ชัด แต่ ณ ปี 2017 น้ำทะเลไม่เป็นสีชมพูเลยเป็นเวลากว่าสิบปี ความเข้มข้นของเกลือมีความสำคัญต่อสีชมพูของ PinkLake และ Pink Lake อาจเปลี่ยนเป็นสีชมพูอีกครั้งเมื่อสภาวะเปลี่ยนไป อยู่ห่างจากเอสเพ อแรนซ์ประมาณ 3 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกโดยทางหลวงชายฝั่งทางใต้

สาเหตุที่ทะเลสาบเปลี่ยนเป็นสีชมพูนั้นซับซ้อนมาก อาจจะเนื่องด้วย มีการเปลี่ยนแปลงภายนอกและสภาพอากาศที่สามารถส่งผลต่อสีของทะเลสาบได้ ทะเลสาบสีชมพูจึงอาจ ได้สูญเสียสีชมพูไปเนื่องจากความเค็มเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ก็เป็นได้ เพราะยังมีนักท่องเที่ยว ต่างหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากนั่นเองค่ะ

ประเด็นอีกหนึ่งประเด็นที่ น่าสนใจต่อการเปลี่ยนแปลงของทะเลสาบ และนักวิชาการและหลายต่อหลายคน เชื่อกันว่าการก่อสร้างทางหลวง South Coast และทางรถไฟเปลี่ยนการไหลของน้ำลงสู่ทะเลสาบลดความเค็มซึ่งเป็นสาเหตุ (ณ ปี 2017) จึงไม่ปรากฏเป็นสีชมพูอีกต่อไป ถึงแม้ในช่วงสถานการณ์โควิด อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวน้อยลง แต่ก็ยังไม่สามารถ ทำให้สีของทะเลสาบนั้น เหมือนเดิมแบบในอดีตได้ค่ะ

หากใครที่ได้เดินทางไปเที่ยวยังทะเลสาบแห่งนี้ แอดมินก็แนะนำให้ทุกท่าน ปฏิบัติตามกฎของที่นี่อย่างเคร่งครัดกันนะคะ ธรรมชาติที่สวยงามจะได้อยู่ร่วมกับเราไปอีกยาวนาน และถ้าหากเราปฏิบัติอย่างถูกวิธีแล้วล่ะก็ เมื่อธรรมชาติยังหลงเหลือความงามให้เราได้ชื่นชม และนอกจากนั้น ยังช่วยรักษาสมดุลให้แก่โลกใบนี้ ให้อยู่คู่กับเราและลูกหลานไปนาน ๆ ด้วยค่ะ อย่างไรหากใครได้ไปท่องเที่ยว ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ และก็ขอให้เป็นทริปที่มีความสุขกับการพักผ่อนนะคะ

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

อ่านเพิ่มเติม ขึ้นบอลลูน ชมเจดีย์ที่พุกาม เมืองแห่งประวัติศาสตร์

คาสิโนออนไลน์อันดับ1