ท่องเที่ยวเหนือ ศึกษาธรรมชาติไปกับ อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท

อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ประวัติและความเป็นมาของที่นี่

สวัสดีค่ะทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งกับแอดมินคนดีคนเดิมนะคะ และวันนี้แอดมินก็มีสถานที่ท่องเที่ยว มาแนะนำให้ทุกท่านนั้น ได้รู้จักกัน กับที่แห่งนี้เลยค่ะ ที่อยู่แถบจังหวัดลำปาง และที่แห่งนี้ ยังถือได้ว่า มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์มาก ๆ อีกด้วยนะคะ ทุกท่าน

สถานที่แห่งนี้ มีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่ ในอำเภอเมืองลำปาง อำเภอแจ้ห่ม อำเภองาว จังหวัดลำปาง ที่ตั้งสำนักงานอุทยาน คือถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาหินปูนสูงสลับซับซ้อน

สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง มีความอุดมสมบูรณ์มาก มีสวนสักกระจายอยู่ทั่วไป เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์จำนวนมาก พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ชั้นที่ 160 มีจุดเด่นและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญ คือ ถ้ำผาไท หล่มภูเขียว น้ำตำแม่แก้ น้ำตกเก๊าฟุ

บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม ถ้ำออกรู ห้วยแม่พลึง นอกจากนี้ยังมีน้ำตกขนาดเล็กกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป และยังมีสถานที่ท่องเที่ยว ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ คือ ศูนย์ฝึกลูกช้างบ้านปางหละ อำเภองาว มีเนื้อที่ประมาณ 758,750 ไร่ หรือ 1,214 ตารางกิโลเมตร

จากผลการสำรวจพื้นที่ ที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ก็พบว่า เป็นป่าธรรมชาติที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ มีสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ รู้จักเป็นอย่างดี ได้แก่ เขื่อนกิ่วลม และที่แห่งนี้อีกหนึ่งที่ โดยได้ขออนุมัติใช้ชื่ออุทยานแห่งชาติตามหนังสืออุทยานแห่งชาติ

ที่ กษ 0713 (ผท)/20 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ซึ่งนายไพโรจน์ สุวรรณกร อธิบดีกรมป่าไม้ อนุมัติให้ใช้ชื่อนี้ ในเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2534 ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกำลังรวบรวมข้อมูล เพื่อพิจารณาประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติต่อไปค่ะ

อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท

อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ลักษณะภูมิประเทศและพืชพรรณสัตว์ป่า

ในส่วนของสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณและพื้นที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง มีสวนสักกระจายอยู่ทั่วไป ยอดเขาสูงที่สำคัญ คือ ดอยกิ่วลม สูง 1,202 เมตร รองลงมาคือ ดอยสันกลางสูง 1,022 เมตร

ดอยผาหวด สูง 975 เมตร ซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณสลับกับป่าเต็งรัง ส่วนทิศใต้ ได้แก่ ดอยหลวง สูง 1,100 เมตรทางทิศตะวันออก ของพื้นที่เป็นแหล่งผลิตผล ทางด้านเกษตรกรรมที่สำคัญ ส่วนทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง

น้ำจากลำห้วยและลำธารสายต่าง ๆ ที่ไหลไปทางทิศตะวันตก จะไหลลงสู่แม่น้ำวัง ส่วนที่ไหลไปทางด้านทิศตะวันออก จะไหลลงสู่แม่น้ำงาวเป็นส่วนใหญ่

อีกทั้งในด้านพืชพรรณสัตว์ป่านั้น เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ป่าไม้ที่พบได้แก่ ป่าดิบแล้ง พันธุ์ไม้ที่พบ คือ ตะเคียน ไม้ตระกูลยาง ไม้ตระกูลไม้ก่อ ยมหอม อบเชย ดีหมี ฯลฯ ป่าเบญจพรรณ

และป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่พบเห็น คือ ประดู่ มะค่าโมง แดง อ้อยช้าง ชิงชัน ไผ่ชนิดต่างๆ ตุ้มกว้าว อุโลก สะแก และหญ้าแพก เป็นต้น

และนี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่ ที่มีความน่าสนใจ และอีกทั้งยังมีประวัติศาสตร์และที่สำคัญ ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่ได้ทั้งการท่องเที่ยว และยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ จากทางที่ท่องเที่ยวนี้ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะ น่าสนใจมาก ๆ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ ที่แอดมินอยากแนะนำทุกท่านมาก ๆ ค่ะ

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

อ่านเพิ่มเติม ท่องเที่ยวไทยแถบอันดามันกับ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

คาสิโนออนไลน์อันดับ1